Omgaan met kanker op de werkvloer

De diagnose kanker is een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven, het zet het leven op zijn kop voor de persoon zelf, familie en vrienden, en zijn werkomgeving. Het verloop van de ziekte is lastig te voorspellen.

Kanker komt steeds meer voor, ook op de werkvloer krijgen we ermee te maken. Zeker met de toenemende verantwoordelijkheid rond ziekte en verzuim gaat het een extra rol spelen. Een lastig en moeilijk thema, de ziekte kanker roept vaak grote emoties op, want kanker wordt nog vaak ervaren als ‘eng’ met allerlei aannames als gevolg. Vroegtijdig de regie nemen loont!

Werken is niet vanzelfsprekend
De werkgever moet volgens de wet al zes weken na de diagnose een probleemanalyse laten maken door de bedrijfsarts of arbodienst. Daarin staat onder andere wanneer herstel is te verwachten of welke problemen  terugkeer op de werkvloer in de weg staan of het  werk moet aanpassen. Terwijl vaak de complexe en lange behandeling nog moet beginnen. Langdurig gevolgen, zowel fysiek al psychisch en soms ook sociaal (ook collega’s , die het er moeilijk mee hebben). Dus niet alleen werknemers maar ook werkgevers worstelen met vragen over werken en kanker. Want werken tijdens en na de behandeling is niet helemaal vanzelfsprekend.

Werk is inkomen, houvast en afleiding.
Werken is meedenken, meedoen en meetellen. Werken is gezond, ook bij kanker. We kunnen stellen dat een baan essentieel is. Maar werk is naast bron van inkomen, van sociaal gedrag, ontwikkelingsstimulans, ook een vorm van houvast en afleiding. Het kan zijn dat tijdens het ziekteproces  men liever niet al te veel contact wenst met collega’s of de werkgever, maar de andere kant – zo blijkt uit onderzoek- dat regelmatig contact het gemakkelijker maakt om weer aan het werk te beginnen. Daarnaast komt het voor dat bij collega’s nog een stigma op kanker rust, waardoor men het contact gaat vermijden.

MWO helpt werkgever en werknemer de koers uit te zetten en in actie te komen. Wanneer gaat iemand weer werken, hoe organiseer je dat, hoe breng je ziek zijn in balans met werk? Hoe vergroot je je veerkracht.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl