Pesten op de werkplek is een groeiend probleem. Volgens de meest recent cijfers geeft 7% van de vrouwen en 9% van de mannen aan gepest te worden op het werk. Toch is het geen onderwerp waar veel over gepraat wordt. Het probleem wordt weggewuifd en is alleen nog maar zichtbaar in termen van ziekteverzuim. Wanneer durven mensen eens naar buiten te komen wat betreft pestgedrag?

In mijn werk als bedrijfsmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon en traumadeskundige kom ik regelmatig in aanraking met pestproblemen. Maar wanneer spreek je nu van een probleem en wanneer is er sprake van een onschuldig geintje? Een slachtoffer aan het woord:

Petra is verpleegkundige en werkt vol enthousiasme op de longafdeling in een ziekenhuis. Er is regelmatig ziekte onder haar collega’s, veroorzaakt door privéomstandigheden of hoge werkdruk. Petra heeft de laatste tijd diverse keren moeten invallen voor haar collega’s. Door de hoge werkdruk geeft Petra een patiënt verkeerde medicijnen. De patiënt wordt ziek. Petra komt zelf achter haar gemaakte fout en meldt dit bij de leidinggevende. “Het is niet alleen mij overkomen, maar ook mijn collega’s vertellen over fouten die zij maken.” Petra vindt dat er iets aan de werkdruk gedaan moet worden.

De melding wordt Petra niet in dank afgenomen. “Mijn collega’s vinden dat ik heb geklikt. Zelfs mijn leidinggevende laat mij merken dat hij het niet leuk vindt dat ik het heb gemeld. Nu moet hij een melding doorgeven.” Het werken op de afdeling wordt voor Petra steeds onprettiger. Ze wordt gemeden door een aantal collega’s en haar leidinggevende geeft aan dat ze niet geschikt is voor haar baan. Hij wil haar terugzetten in functie. Ze gaat hier niet mee akkoord.

Als de weken vorderen wordt het werken op de afdeling steeds vervelender. Als ze de koffiekamer binnen loopt, lopen haar collega’s weg. Als Petra op de afdeling werkt, is de sfeer om te snijden. Het werken op de afdeling wordt haar onmogelijk gemaakt. Petra belandt in de ziektewet met allerlei fysieke en psychische klachten. Uiteindelijk gaat Petra op een andere afdeling werken. “Eén ding wat ik geleerd heb”, zegt Petra, “ik vertel het nooit meer als ik iets fout heb gedaan”.

Wilt u meer informatie of een gesprek met een vertrouwenspersoon? Neem contact op met Marijke van Vliet (mgvanvliet@mwo.nl) van MWO.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl