Uit onderzoek van TNO blijkt dat maar liefst 65% van het werkgerelateerde verzuim door psychische klachten wordt veroorzaakt. Het kan langdurig verzuim tot gevolg hebben. Met psychosociale begeleiding ondersteunt de bedrijfsmaatschappelijk werker van MWO uw werknemers. Om te voorkomen dat uw werknemer (langdurig) uitvalt.

De aanpak van MWO is gebaseerd op inzichten uit toegepast wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt u om verzuim te verlagen en mensen weer snel, gezond aan het werk te krijgen. De bedrijfsmaatschappelijk werker stimuleert uw werknemer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen inzetbaarheid en (werk)plezier.

De aanpak van MWO werkt
De bedrijfsmaatschappelijk werker concentreert zich op problemen in de sociale omgeving van mensen. Wonen, werken, religie, en persoonlijke omstandigheden. Zij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk. Op tijd ingrijpen en zorgen voor de juiste begeleiding kan arbeidsongeschiktheid door psychische klachten voorkomen. Een gesprek met onze bedrijfsmaatschappelijk werker kan uitval voorkomen of de reïntegratie van uw werknemer versnellen.

Vroegtijdig signaleren verkort de verzuimduur
Onze aanpak is gericht op het vroegtijdig signaleren van psychische klachten. Zodat direct de juiste begeleiding ingezet kan worden om langdurig verzuim te voorkomen.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl