Pesten op de werkplek is een groeiend probleem. In een vorig artikel, ‘Pesten op de werkvloer‘, kwam al naar voren dat 7% van de vrouwen en 9% van de mannen aan geeft gepest te worden op het werk. Toch is het geen onderwerp waar veel over gepraat wordt. Het probleem wordt weggewuifd en is alleen nog maar zichtbaar in termen van ziekteverzuim. Wanneer durven mensen eens naar buiten te komen wat betreft pestgedrag?

In mijn werk als bedrijfsmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon en traumadeskundige kom ik regelmatig in aanraking met pestproblemen. Maar wanneer spreek je nu van een probleem en wanneer is er sprake van een onschuldig geintje? Een slachtoffer aan het woord:

Bram is ingenieur, 54 jaar en werkt al 30 jaar met veel plezier bij hetzelfde bedrijf. Als projectleider heeft hij binnen dit bedrijf altijd zelfstandig gewerkt. Zijn werk en functioneren heeft tot nu toe steeds tot positieve beoordelingen geleid en zelfs bonussen.

Door een reorganisatie heeft Bram sinds een half jaar een andere leidinggevende. “Het is een man van 38 jaar, dus een stuk jonger dan ik”,  vertelt Bram, “en vol ambitie!”. Bram verwacht dat het geen grote gevolgen zal hebben voor hem en zijn functie.

De eerste beoordeling die Bram bij zijn nieuwe leidinggevende krijgt is echter niet positief, maar ‘matig’. Bram krijgt tot zijn verbazing het advies ergens anders een baan te gaan zoeken. “Ik ben het er niet mee eens. Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt en mijn beoordelingen waren altijd goed.”

De leidinggevende gaat Bram steeds meer controleren, neemt taken van hem af  en schuift deze door naar een jongere collega. Bram mag ook niet meer naar stakeholders en naar vergaderingen. Zijn werk wordt steeds meer beknopt. Bram komt ziek thuis te zitten, wat in al die 30 jaar nog nooit is gebeurd.

Hoe dit nu wordt opgelost? Na een aantal gesprekken met Bram en leidinggevende is Bram naar een andere afdeling gegaan waar zijn werk wel gewaardeerd wordt. Helaas kan dit alleen in grote bedrijven.

Wilt u meer informatie of een gesprek met een vertrouwenspersoon? Neem contact op met Marijke van Vliet (mgvanvliet@mwo.nl) van MWO.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl