Marije, 48 jaar, is getrouwd, ze heeft geen kinderen.

Al 28 jaar werkt Marije bij hetzelfde bedrijf op de financiële afdeling. De laatste jaren gaat het minder goed met het bedrijf. Bezuinigen zijn het gevolg; er moeten mensen weg. Marije leeft voor het bedrijf en werkt vaak extra uren. Ze heeft het er vaak moeilijk mee dat ze geen kinderen kon krijgen. Mede daardoor heeft ze zich op het werk gestort en binnen het bedrijf carrière gemaakt. Ze kunnen voor klussen altijd een beroep op haar doen. Dit maakt haar niet altijd geliefd bij collega’s.

Marije is perfectionistisch, erg onzeker en wil zichzelf bewijzen. Doordat ze geen kinderen kon krijgen heeft ze het gevoel dat ze zichzelf op een ander manier moet bewijzen. Daarnaast heeft ze altijd erg het gevoel dat ze zich moet verantwoorden naar haar familie en collega’s waarom ze zich een “groot” huis, de auto die ze rijden en hun vakanties kunnen permitteren.

Door de bezuinigingen en doordat Marije niet altijd goed ligt op de afdeling is ze nog onzekerder geworden. Ze wil haar baan behouden. Ze moet er niet aandenken dat ze thuis komt te zitten. Dan is haar leven helemaal waardeloos. Ze werkt erg hard, maakt veel overuren en regelmatig ook in de weekenden. Gaat dat jaar ook niet op vakantie. Want stel dat het bedrijf haar nodig heeft.  Ze wil laten zien dat ze eigenlijk onmisbaar is voor het bedrijf.

Nadat het bekend is geworden dat ze haar baan behoud, zakt Marije in elkaar van vermoeidheid en valt weg in een burn-out. Na een half jaar begint Marije weer voorzichtig een aantal uren te werken.

Was dit te voorkomen geweest?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl