Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan MWO niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

MWO is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is, van of in verband staat met het gebruik, van de op deze website beschikbare informatie.

Deze site is gemaakt en wordt geƫxploiteerd door MWO in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Privacyverklaring

Als u besluit uw gegevens naar MWO te zenden, geeft u MWO daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het uitvoeren van onze dienstverlening.

MWO zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel om onze dienstverlening op zo optimaal mogelijke manier uit te voeren.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van MWO of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MWO te Emmen (Nederland).

12
jun

Kun je een burn-out voorkomen?

Marije, 48 jaar, is getrouwd, ze heeft geen kinderen.
Al 28 jaar werkt Marije bij hetzelfde bedrijf op de financiĆ«le afdeling. De laatste jaren gaat het minder goed met het bedrijf. Lees verder…

08
mei

Psychosociale begeleiding

Uit onderzoek van TNO blijkt dat maar liefst 65% van het werkgerelateerde verzuim door psychische klachten wordt veroorzaakt. Het kan langdurig verzuim tot gevolg hebben. Lees verder…