Vertrouwenspersoon

Beleid tegen psychosociale belasting.

Een vertrouwenspersoon is een specialist om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en na een incident naar een oplossing te zoeken. Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon maakt onderdeel uit van de preventieve maatregelen die een werkgever dient te treffen.

De Arbowet verplicht werkgevers in Nederland namelijk om binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren gericht op het beschermen van werknemers tegen (seksuele-) intimidatie, agressie en geweld en de nadelige gevolgen daarvan. Een werkgever is dus verplicht om preventief maatregelen te treffen voor medewerkers, die evt. geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Bovendien heeft een werkgever een ´zorgplicht jegens de werknemer´.

Beleid voeren en aanstellen vertrouwenspersoon

Bedrijven kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon. Afhankelijk van de samenstelling of de omvang van het personeelsbestand kan een bedrijf ervoor kiezen om meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Hierbij kan gelet worden op geslacht, leeftijd of afkomst, zodat het slachtoffer terecht kan bij iemand waarbij hij zich het best op zijn gemak voelt.

Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en zelf het goede voorbeeld geeft. Het voeren van beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen moet niet onderschat worden. Het beïnvloeden van menselijk gedrag vergt continue inzet, monitoren en eventuele bijstelling van het gevoerde beleid.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl