Traumabegeleiding

Snelle en adequate opvang en nazorg maken het verschil.

Een (arbeids)ongeval, een (gewapende) overval, plotseling overlijden van een familielid of een collega, ontslag, brand, inbraak, agressie/bedreiging op het werk. Het zijn allen ingrijpende gebeurtenissen, en het kan u of uw medewerkers overkomen. Schokkende gebeurtenissen zijn onverwacht en bedreigend; het basisvertrouwen is in het geding. De gebeurtenis roept heftige reacties op: ongeloof, verbijstering, machteloosheid, angst, afkeer, lusteloosheid, boosheid. Dit zijn normale gevoelens bij abnormale gebeurtenissen.

Voor betrokkenen, slachtoffers én getuigen zijn dit ingrijpende ervaringen met vergaande psychosociale effecten. Werknemers die een trauma meemaken hebben vaak last van concentratie- en geheugenstoornissen en fysieke klachten. Terwijl de één een ingrijpende ervaring snel in zijn of haar leven een plaats kan geven, zal de ander langere tijd nodig hebben om een incident te verwerken. Bovendien kunnen slachtoffers ernstig gehinderd worden in hun functioneren.

Ervaren deskundigen voor het verwerken van een trauma

MWO biedt opvang na een schokkende (traumatische) gebeurtenis. Een goede opvang en nazorg helpt de schokkende gebeurtenis te verwerken, angst en spanning te verminderen en de reacties als normale reacties op een abnormale gebeurtenis te interpreteren. Op die manier kan het verwerkingsproces worden gestimuleerd en verkort.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl