Coaching

Coachen, coach, coaching, gecoacht worden.

Het coachen van medewerkers is van essentieel belang om de continuïteit en kwaliteit binnen een organisatie te waarborgen en groei te stimuleren. MWO heeft een zeer uitgebreide ervaring in het coachen van medewerkers van organisaties.

Coaching stimuleert medewerkers om doelbewust en doelgericht te handelen. De coach houdt een spiegel voor en dwingt de persoon om kritisch te kijken naar de eigen houding en positie. Hierdoor krijgt de persoon inzicht in de effecten van zijn handelen op de omgeving waarin hij zich beweegt. Met de verkregen zelfkennis wordt geoefend om te handelen en te reageren op een manier die tot positieve resultaten leidt.

De huidige maatschappij stelt steeds zwaardere eisen aan de bedrijfsvoering en aan de kennis, kunde en flexibiliteit van medewerkers en de kwaliteit van de onderlinge samenwerking. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en op zelfsturing. Met zekere regelmaat, bijvoorbeeld 2x per jaar, een coaching-gesprek aan gaan helpt u zich te ontwikkelen en uw ambities en dromen te verwezenlijken.

Job coaching, personal coaching, team coaching en provocatieve coaching behoren tot de mogelijkheden.

Reflectie leidt tot positieve resultaten

Er wordt een spiegel voorgehouden, waardoor de persoon gedwongen wordt kritisch naar de eigen houding en positie te kijken. Hierdoor krijgt de persoon inzicht in de effecten van zijn handelen op de omgeving waarin hij zich beweegt. Met de verkregen zelfkennis wordt geoefend om te handelen en te reageren op een manier die tot positieve resultaten leidt.

Het DISC model: onbewuste drijfveren verklaren gedrag

In het werk en privéleven is gedrag in grote mate bepalend of u wel of niet succesvol bent. Kennis en vaardigheden spelen een rol, maar het is vooral een kwestie van gedrag. Het onbewuste heeft grote invloed op uw dagelijks handelen. Inzicht in uw gedrag, in hoe en waarom u iets doet, helpt u om uw talenten en kwaliteiten beter te benutten. Het maakt u bewust van het effect van uw gedrag en hoe u effectiever kunt zijn.

MWO kan helpen dit te onderkennen door inzet van het DISC model, dat inzicht geeft in persoonlijkheidskenmerken en communicatiestijlen van mensen. Het DISC model brengt voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie conflicten oplossen en vermijden, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten. Daarnaast bevordert DISC de onderlinge teamcohesie wat resulteert in betere prestaties.

MWO is opgeleid in en gecertificeerd voor het toepassen van het DISC model.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl