Bedrijfsmaatschappelijk werk

Gericht op het welzijn van personen in relatie tot het werk.

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) is gericht op het welzijn van personen in relatie tot het werk. Soms wordt u geconfronteerd met problemen waar u alleen of met hulp van collega’s of leidinggevenden niet uitkomt. Problemen die zoveel van u vragen dat ook uw werk eronder lijdt. In zo’n geval kunt u uw situatie eens bespreken met BMW, als een onafhankelijke en deskundige buitenstaander.

Bedrijfsmaatschappelijk Werk is er voor alle medewerkers, voor groepen en individuen. Om de doeltreffendheid van haar diensten te vergroten werkt BMW met leidinggevenden samen. Vaak is er sprake van een samenloop van omstandigheden die uw veerkracht ondermijnt. BMW zal samen met u de problemen ordenen en verhelderen.

Bedrijfsmaatschappelijk is er voor verschillende doeleinden

  • begeleiding en of hulpverlening aan individuen en groepen.
  • consultatie aan de leidinggevende in verband met plichtsverzuim, arbeidsverhoudingen en samenwerkingsproblematiek.
  • het geven van voorlichting over bepaalde thema’s zoals werk en privé, alcohol en werk, werkdruk, pesten etc.
  • adviseren van management over personeelbeleid
  • signalering. Het vroegtijdig onderkennen van probleemsituaties

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van MWO zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en zijn geregistreerd bij het BAMw (beroepsregister agogisch en maatschappelijk werkers).

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl