Mobiliteitsadvies

Voor professionele begeleiding van werk naar werk.

In het kader van ‘boventalligheid’ van personeel bij reorganisaties en herstructureringen kan er behoefte zijn aan een mobiliteitprogramma. Medewerkers begeleiden ‘van werk naar werk’ wordt voor alle soorten beroepsgroepen uitgevoerd, zowel op het gebied van commercie, techniek, administratie, secretariaat, productie en logistiek, evenals functies op het gebied van management en directieniveau. Met een mobiliteitprogramma biedt u uw vertrekkende medewerker(s) een constructieve oplossing aan.

Talent en ambities leiden tot nieuw perspectief

Op basis van een eerste intake met een kandidaat wordt een inschatting gemaakt van de kansrijkheid van de kandidaat op de arbeidsmarkt. Tijdens de intake staan vele aspecten centraal zoals ervaring, beroep, toekomst, mogelijkheden, persoonlijke doelen, flexibiliteit, verhuizen, regio, emotie, inkomen etc. Als talent en ambities aansluiten op de werkzaamheden wordt het beste uit de mens gehaald. Op basis van de verkregen informatie vanuit het intakegesprek wordt de duur en inhoud van een programma geadviseerd.

Het doel van arbeidsmobiliteit is werknemers helpen bij het vinden van een nieuwe, passende en uitdagende baan, dienstverband of toekomstbestemming op een voor de werknemer en de organisatie verantwoorde wijze. MWO kan een traject aanbieden dat een balans geeft tussen de persoonlijke aandacht en inzichten en mogelijkheden op de ‘nieuwe’ arbeidsmarkt voor de cliënt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl