Interim-management

Tijdelijke professionals om de continuïteit in uw bedrijfsvoering te waarborgen

Na vertrek van de vaste manager is er nog geen geschikte opvolger gevonden. De huidige manager is langdurig ziek, op zwangerschapsverlof of vanwege een onenigheid op non-actief gesteld. Er dienen bijzondere projecten (reorganisatie, implementatie van nieuw beleid, etc.) uitgevoerd et worden, die de reguliere manager niet kan uitvoeren. Er zijn verschillende situaties waarin u behoefte heeft aan een interim manager of flexmanager. Interim management van MWO biedt uitkomst.

MWO verzorgt interim-management op directie- en middenkaderniveau voor overheid, bedrijfsleven, onderwijs en de gezondheidszorg.

Tijdelijke managers met oog voor zowel korte als lange termijn

Interim-managers zijn minder gebonden met de organisatie of afdeling en kunnen daarom gemakkelijker moeilijke beslissingen nemen. Echter door de hoge mate van betrokkenheid zijn de interim managers van MWO in staat een organisatie en haar medewerkers snel te leren kennen. Een organisatie met een ingewikkelde en soms gevoelige problematiek vereist een professionele benadering door een manager die snel tot de kern weet door te dringen. De interim managers van MWO houden zich bovendien bezig met zowel de korte- als lange-termijnbelangen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of in contact
komen met MWO?

Neem dan contact met ons op. U kunt bellen via
0591 – 51 49 40 of mailen naar info@mwo.nl